PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
KVALITNÉ PORADENSTVO POMÔŽE ZNÍŽIŤ RIZIKO SANKCIE
ZREALIZOVANÉ V ŠPIČKOVÝCH ŠKOLIACICH ZARIADENIACH
REALIZÁCIA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU
produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá

Informácie o iných eurofondoch v SR pre roky 2014 - 2020

Komplexný prehľad o vyhlásených výzvach ponúka portál ITMS2014+ (https://www.itms2014.sk/). Portál obsahuje informácie o vyhlásených ako aj o plánovaných výzvach. Aktualizácia údajov však závisí od podkladov zasielaných riadiacimi orgánmi príslušných operačných programov. Zaujímavou funkciou je vyhľadávanie podľa oblasti záujmu či filtrovanie podľa rôznych atribútov (napr. podľa operačného programu).

Portál publikuje informácie týkajúce sa operačných programov SR v programovom období 2014-2020 (s výnimkou Programu rozvoja vidieka). Súčasťou by mali byť aj informácie týkajúce sa programov cezhraničnej spolupráce.

Prevádzkovateľom portálu je DataCentrum a odborným garantom údajov je Úrad vlády SR. 

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK