PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
KVALITNÉ PORADENSTVO POMÔŽE ZNÍŽIŤ RIZIKO SANKCIE
ZREALIZOVANÉ V ŠPIČKOVÝCH ŠKOLIACICH ZARIADENIACH
REALIZÁCIA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU
produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá

EÚ fondy

ZAS s.r.o. vypracovala ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre nasledovné podnikyopatrenie 1.1 Modernizácia fariem:

 

Poľnohospodárske družstvo, Jaslovské Bohunice
AT TATRY, spol. s r.o.
ASPARAGUS spol. s r.o.
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
AGRO EKO SLUŽBY, spoločnosť s ručením obmedzeným
Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda 
Poľnohospodárske podieľnícke družstvo so sídlom v Králi
AGRONOVA, poľnohospodárske družstvo, Blatné Revištia
Biodynamic Libichava, s. r. o.
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 
POĽNO, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
Roľnícke družstvo KOROMĽA
Poľnohospodárske družstvo v Búči
Olšanka spol. s r.o.
Harmer - Agro, spol. s r.o.
Poľnohospodárske družstvo Lefantovce 
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s.
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo
PLANTEX, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Kvakovce
Roľnícke družstvo v Plavnici
ECO-Farm Nitra, s.r.o.
Roľnícke družstvo Voľa
AGROSYSTÉM, spol. s r.o.
OVD - Ovocinárske družstvo
Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš
AGRO - SEMEG S 3 s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
Poľnohospodárske družstvo "Pokrok" Ostrov
PORS, s.r.o.
AT ZEMPLÍN spol. s r.o.
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice 
Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
Poľnohospodárske družstvo Stará Turá
AGROŽIAR, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Mošovce
OVOSAD spol. s r.o.
Poľnohospodárske družstvo Strážne
Roľnícke družsvo Veľké Kapušany
Roľnícke družstvo so sídlom vo Višňovom
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo
AGRORENT, a.s.
AT ABOV, spol. s r.o.
Agrodružstvo Rimavská Seč
DOLINA spol.s.r.o.
SANPO, s.r.o.
ERNEST PAPP - PAPP TRANZ
AT BABKA, spol. s r.o.
Ing. Jozef Rusňák - AGROPLANT
AT DUNAJ, spol. s r.o.
AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť
AGRO Slavošovce, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Močenok
AGROSTAAR KB spol. s r.o.
Matúš Šály UPPSALY
GALAFRUIT & CO, s.r.o.
 

opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva:

PLANTEX, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo "Pokrok" Ostrov

opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam:

Roľnícke družstvo v Plavnici
AGROSTAAR KB spol. s r.o.

Poľnohospodárske družstvo "Pokrok" Ostrov

OVD - Ovocinárske družstvo

Roľnícka spoločnosť "Kyjov" s.r.o.

Centrum rozvoja záhradníctva, s.r.o.

 

V období rokov 2003 – 2005 naša spoločnosť  vypracovala projekty a žiadosti z programov SAPARD, SOP-PRV SOP-PS a pre svojich klientov zabezpečila: 
 

 • zostavenie základných informácii k plánovanej investícii podľa príslušného 
  programového dokumentu a opatrenia,
 • posúdenie žiadateľa z hľadiska splnenia všeobecných a špecifických kritérií a 
  príprava podkladov do podnikateľského zámeru k žiadosti,
 • spracovanie kompletného podnikateľského plánu pre žiadateľa, vrátane 
  finančného plánu, tabuliek a analýz podľa aktuálnej metodiky,
 • kompletizácia žiadosti o finančnú pomoc vrátane vyplnenia formulárov a jej 
  odovzdanie žiadateľovi, príp. na pracovisko PPA,
 • kontinuálne poradenstvo v priebehu schvaľovacieho procesu a počas tvorby 
  žiadosti o platbu
 • poradenstvo pri spracovaní monitorovacej správy 
   


Zoznam klientov:
AgroMačaj, s.r.o. , Poľnohospodárske družstvo Hrušov,  ASPARAGUS, s.r.o., Mária Molnárová SHR, Csicsói Alma, s.r.o., PROFMAT, s.r.o., Agromarkt Nýrovce, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo, Jaslovské Bohunice, AT TATRY, spol. s r.o., Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady, AGRO EKO SLUŽBY, spoločnosť s ručením obmedzeným, Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda, Poľnohospodárske podieľnícke družstvo so sídlom v Králi, AGRONOVA, poľnohospodárske družstvo, Blatné Revištia, GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom, Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Roľnícke družstvo KOROMĽA, Poľnohospodárske družstvo v Búči, Harmer - Agro, spol. s r.o., Olšanka spol. s r.o., Poľnohospodárske družstvo Lefantovce, Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s., Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo
Poľnohospodárske družstvo Kvakovce, Roľnícke družstvo v Plavnici, ECO-Farm Nitra, s.r.o., Roľnícke družstvo Voľa, Poľnohospodárske družstvo "Pokrok" Ostrov, PORS, s.r.o., Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice, Poľnohospodárske družstvo Mošovce, OVOSAD spol. s r.o., Poľnohospodárske družstvo Strážne, Roľnícke družsvo Veľké Kapušany, Roľnícke družstvo so sídlom vo Višňovom, Agrodružstvo Rimavská Seč, ERNEST PAPP - PAPP TRANZ, GALAFRUIT & CO, s.r.o., ATTRACT - Ing. Karkó Ján, AFG, s.r.o., KVETOZEL, s.r.o. New Veľké Zlievce - Bušince, VÚŠZ – Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s., Agropotravinárske družstvo Malčice, Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, Poľnospodárske družstvo Jahodná, PP Hajná Nová Ves a.s., Poľnohospodárske družstvo "POKROK", Špargľa Nové Zámky spol. s r.o., SHR Erséková, D.Leitman, Pigservis, s.r.o., ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO, Združené poľnohospodárske družstvo Poltár, Agrodružstvo Bánová, VINICA a.s., RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK