PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
KVALITNÉ PORADENSTVO POMÔŽE ZNÍŽIŤ RIZIKO SANKCIE
ZREALIZOVANÉ V ŠPIČKOVÝCH ŠKOLIACICH ZARIADENIACH
REALIZÁCIA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU
produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá

Akreditované vzdelávacie aktivity

Združenie agropodnikateľov Slovenska získalo na základe rozhodnutnia o vydaní potvredenia o akreditácia Akreditačnej komisie Ministerstvo školstva SR pre ďalšie vzdelávanie potvrdenie o akreditácii na nasledovné vzdelávacie aktivity:

Akreditované vzdelávacie aktivity MŠ SR

 
  Názov - rozsah vzdelávacej aktivity Číslo akreditácie

Platnosť akreditácie

od - do

1. Poznatky z oblasti zvyšovania kvality hospodárenia výroby, výrobkov a bezpečnosti potravín - 32 hod.
 
2560/2007/459/1 19.12.2007 19.12.2012
2. Dodržiavanie krížového plnenia v poľnohospodárskej prvovýrobe - 30 hod. 2560/2007/459/2
 
19.12.2007 19.12.2012
3. Prenos, využívanie poznatkov z oblasti informačných technológií súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou - 24 hod. 2560/2007/459/3 19.12.2007 19.12.2012
4. Manažérske vedomosti a zručnosti súvisiace s rozvojom a konkurencieschopnosťou poľnohospodárskeho podniku - 65 hod. 2560/2007/459/4 19.12.2007 19.12.2012
5. Rozvoj manažérskych vedomostí a zručností ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku:

Modul - Profesionálna komunikácia manažéra - 21 hod.

Modul - Motivačné stratégie v manažérskej praxi - 14 hod.

Modul - Prezentačné zručnosti - 14 hod.

Modul - Riešene konfliktných situácií a zvládanie stresu v manažérskej praxi - 24 hod.

Modul - Tím, tímová spolupráca - 14 hod.

Modul - Sebariadenie a plánovanie času - 14. hod.

2560/2009/286/1 24.06.2009 24.06.2014
6. Firemná kultúra - 21 hod. 2560/2009/347/1

21.09.2009

21.09.2014

7. Obchodnícke zručnosti - 24 hod. 2560/2009/347/2 21.09.2009

21.09.2014

 

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK