PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP
Mlieko, produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá
Štandardy kvality, sociálne štandardy, GMO Free, QM, Glyphosat
AEO, IP, EP, Zákonne podmienky hospodárenia CC a dobré poľnohospodárske a enviromentálne podmienky DPEP
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP

Certifikácia GMO free a QM mlieko

Potraviny „bez GMO“

Téma geneticky modifikovaných potravín "Gen-Food" sa dostala do povedomia spotrebiteľov s prvou dodávkou geneticky modifikovanej sóje do Nemecka v roku 1996. Množstvo reprezentačných prieskumov dokazuje, že väčšina obyvateľov (70 - 80 %) odmieta potraviny, ktoré boli vyrobené z geneticky modifikovaných rastlín. Preto takmer nenájdeme geneticky modifikované potraviny (ktoré musia byť v zmysle európskej legislatívy označené) v regáloch obchodných reťazcov.

Európa má najprísnejšie predpisy v oblasti označovania potravín vyrobených z geneticky modifikovaných plodín. Avšak aj táto legislatíva má nedostatky: spotrebitelia napr. nemôžu rozlíšiť, či živočíšne produkty ako mlieko, mäso alebo vajcia pochádzajú zo zvierat, ktoré boli kŕmené geneticky modifikovanými plodinami (táto skutočnosť musí byť na obale uvedená len v prípade, ak sa geneticky modifikované plodiny priamo použijú na výrobu potravín). Napr. pri živočíšnych produktoch ako mäso, mlieko, vajcia, ako aj pri potravinách, ktoré obsahujú živočíšne produkty platí, že tieto smú byť označené logom „bez GMO“ len v prípade dodržania stanovených lehôt zákazu skrmovania geneticky modifikovaných rastlín zvieratami, z ktorých živočíšne produkty pochádzajú. Z tohto dôvodu bola vydaná legislatíva resp. štandardy, ktoré umožňuje dobrovoľné označenie potravín logom „bez GMO“. Práve označenie „bez GMO“ môže pomôcť spotrebiteľom pri rozhodovaní sa pri nákupe potravín.

Certifikácia bez GMO v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, výroby krmív, logistiky (skladovanie a transport), spracovania a výroby potravín

Počas certifikácie sa posudzuje zhoda procesu a dokumentácie s požadovaným štandardom bez GMO v cieľovej oblasti. Štandard chráni nie len pestovateľov, chovateľov zvierat a výrobcov krmív a potravín, ale aj spotrebiteľa pri výbere potravín.

Po úspešnej certifikácii má daný subjekt právo používať logo štandardu bez GMO. Toto označenie výrobkov zaručuje, žev celom výrobnom procese (z poľa/maštale až po finálny výrobok/potravinu) nebola použitá surovina, zložka, pomocná látka resp. prostredie ktoré obsahuje GMO.

Záujem o potraviny bez GMO najmä zo strany výrobcov, distribútorov a obchodných reťazcov stále stúpa. Konečný spotrebiteľ stále častejšie vyhľadáva potraviny, ktoré nesú označenie bez GMO, vyrobené vez GMO techník/postupov a pod.. Krajiny, ako je Rakúsko a Nemecko už dlhšiu dobu majú zavedené systémy certifikácie, ktoré zaručujú že spotrebiteľ skutočne získa výrobok bez GMO. Bežnou praxou je, že maloobchodné reťazce vyžadujú od dodávateľov certifikáty, že suroviny použité pri výrobe potravín ako aj proces výroby neobsahuje GMO.

Mnoho slovenských výrobcov dodáva svoje výrobky na trhy mimo SR a preto otázka certifikácie bez GMO u takýchto výrobkov sa stáva stále aktuálnejšou. Napr. ak chce výrobca jogurtu získať certifikát a logo bez GMO podľa nemeckého štandardu VLOG je potrebné auditovať/kontrolovať celý produkčný reťazec. U dodávateľov mlieka sa okrem iného kontrolujú použité osivá na výrobu krmovín, dodávatelia komponentov kŕmnych zmesí, spôsob výroby kŕmnych zmesí, spôsob miešania a skladovania, spôsob kŕmenia a ustajnenia dojníc, doprava mlieka a pod. Kontrolujú sa dodávatelia potravinárskych surovín, dopravcovia a aj samotný proces výroby jogurtu v mliekarni. Počas kontrol sa odoberajú vzorky rizikových krmív a rizikových surovín, ktoré sa analyzujú na DNA v akreditovaných laboratóriách.  

Certifikácia je dobrovoľná a záleží len na subjekte, či potrebuje túto certifikáciu na preukázanie, že ním vyrábané produkty sú bez GMO techník

Zabezpečenie výkonu auditov a procesu certifikácie podľa štandardu VLOG

Zamestnanci spoločnosti ZAS s.r.o. patria medzi uznaných audítorov v oblasti „GMO free“ podľa štandardu VLOG a pracujú ako audítori/kontrolóri v zastúpení spoločnosti Prüfinstitut LACON GmbH. Výkon auditov u chovateľov dojníc a spracovateľov mlieka  v SR a ČR realizujeme vždy v slovenskom jazyku. Potrebné podklady pre jednotlivé cieľové skupiny sú k dispozícii v slovenskom resp. českom jazyku.

Audity vykonávame:

  • v Nemecku podľa štandardu VLOG (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V)
  • v Rakúsku podľa smernice: Richtlinie zur Definition der „Gentechnikfreien Produktion“ von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung
  • od roku 2015 v Českej republike podľa štandardu VLOG
  • od roku 2016 v Slovenskej republike podľa štandardu VLOG

Celý proces certifikácie zastrešuje nemecká spoločnosť „Prüfinstitut LACON GmbH“, ktorá je zmluvným partnerom k správcovi štandardu a Loga: Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) v Nemecku (https://www.ohnegentechnik.org/) a poverenou organizáciou pre výkon kontrol podľa už spomínanej smernice v Rakúsku. Obidva štandardy sa vzájomne uznávajú.

Čas potrebný na získanie certifikátu

Pre získanie certifikátu je potrebné uskutočniť mnoho výkonov, ktoré sú náročne na čas. Prax ukázala, že štandardná mliekareň a jej dodávatelia potrebujú aspoň 6 – 9 mesiacov prípravy na to, aby zamýšľaný  produkt získal certifikát a logo napr.: „Ohne Gentechnik“ resp. „Ohne Gentechnik hergestellt“.

 


 Akékoľvek ďalšie otázky Vám radi zodpovieme na adrese:

 

ZAS s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky,

Tel.: +421-(0)37-7784205, GSM: +421-(0)905-561623

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.http://www.zas.sk

 

 

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK