PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP
Mlieko, produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá
Štandardy kvality, sociálne štandardy, GMO Free, QM, Glyphosat
AEO, IP, EP, Zákonne podmienky hospodárenia CC a dobré poľnohospodárske a enviromentálne podmienky DPEP
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP

GLOBALG.A.P. a GRASP

GLOBALG.A.P. - certifikácia správnej farmárskej praxe

Štandardy GAP (GAP - Good Agricultural Practice/Správna farmárska prax) sú súkromnoprávne štandardy pre správne poľnohospodárske postupy, ktoré zostavila skupina popredných európskych obchodných firiem s cieľom zlúčiť, harmonizovať a prehľadne usporiadať všetky poľnohospodárske štandardy, ktoré už existujú a ktoré sa používajú v rôznych kútoch sveta. Tieto štandardy zahŕňajú požiadavky na bezpečnosť potravín, ochranu práce, ochranu zvierat a životného prostredia.

GLOBALG.A.P. Risk - Assessment on Social Practice (GRASP) - Analýza rizík v oblasti sociálnych potrieb zamestnancov

Modul GLOBALG.A.P. GRASP je určený poľnohospodárom ktorí chcú zabezpečiť a preukázať splnenie požiadaviek v sociálnej oblasti a v oblasti BOZP, zlepšovať starostlivosť o zamestnancov, minimalizovať pracovné úrazy a zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov.

 

 

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK