PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP
Mlieko, produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá
Štandardy kvality, sociálne štandardy, GMO Free, QM, Glyphosat
AEO, IP, EP, Zákonne podmienky hospodárenia CC a dobré poľnohospodárske a enviromentálne podmienky DPEP
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP

Výhody certifikácie GLOBALG.A.P. pre pestovateľa

Certifikát GLOBALG.A.P. – výhody certifikácie pre podnik/pestovateľa/skupinu pestovateľov

  • uľahčí umiestniť produkt na trh, významné obchodné reťazce ako Metro Group, Tesco, COOP, McDonald´s Europe, Lidl, Kaufland, atď. vyžadujú od pestovateľov certifikát GLOBALG.A.P.,
  • certifikácia zabezpečí väčšinu dokumentácie súvisiacej so napr. so správnou farmárskou praxou, integrovanou produkciou a pod., čím znižuje riziko možnej sankcie za nedodržanie požiadaviek hospodárenia a dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (CC a DPEP),  
  • umožní vysledovateľnosť vo výrobnom procese,
  • v prípade zistenia problémov s bezpečnosťou produkcie nedochádza k stiahnutiu celej dodávky, ale len danej šarže,
  • poskytuje garanciu pre spotrebiteľov, že vypestované produkty sú bezpečné a že pestovateľ dodržal základné normy pestovania a pozberovej úpravy,

Na podniku, u pestovateľa alebo u skupiny pestovateľov rieši problémy ako napr.:

  • v poľnej výrobe (BOZP, chýbajúce lekárničky, označovanie sadov, plantáži, ochranných dôb, riziko-analýz a pod.)
  • nesprávneho  skladovania hnojív a prípravkov na ochranu rastlín POR (nevyhovujúci sklad, nevhodné skladovanie prázdnych obalov, chýbajúce zoznamy, nesprávne OOPP atď.)
  • počas zberu a pozberovej úpravy (riziko-analýz, hygieny pri zbere a počas dopravy, dodržiavanie základných hygienických návykov,)
  • nesprávneho vedenia dokumentácie (aplikácia hnojív a POR, chýbajúci dokumentácia neúplná dokumentácia a pod.)

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK