PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP
Mlieko, produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá
Štandardy kvality, sociálne štandardy, GMO Free, QM, Glyphosat
AEO, IP, EP, Zákonne podmienky hospodárenia CC a dobré poľnohospodárske a enviromentálne podmienky DPEP
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP
Adresa:
Hlohovská 2, 949 92 Nitra
Nitra
949 92
Slovensko
Telefónne číslo:
+421-(0)37-77 84 205
Mobilné číslo:
+421-(0)918-386 752
Odoslať e-mail

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK