PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP
Mlieko, produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá
Štandardy kvality, sociálne štandardy, GMO Free, QM, Glyphosat
AEO, IP, EP, Zákonne podmienky hospodárenia CC a dobré poľnohospodárske a enviromentálne podmienky DPEP
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP

Správa podniku podľa štandardu GLOBALGAP

Implementácia štandardu IFA a správa podniku/pestovateľa/skupiny pestovateľov podľa štandardu GLOBALG.A.P.

Naše skúsenosti s normou  GLOBALG.A.P. v oblasti správy podniku, poradenstva a zabezpečenia externých auditov sú zárukou, že podnik je kontinuálne pripravený na výkon externého auditu a na prípadne neohlásené audity počas platnosti certifikátu. Pracovníci našej spoločnosti majú bohaté skúsenosti s prípravou žiadateľov a s udržovaním normy tak, aby bol žiadateľ „fit“ a dokázal kedykoľvek obhájiť získaný certifikát. Výkony správy podniku sa uskutočňujú priamo v prevádzke producenta, t. j. majú formu individuálnych konzultácii. Výsledkom sú návrhy riešení procesu a dokumentácie podľa požiadaviek kontrolného bodu čeklistu. V prípade preukázateľných nezhôd počas externého auditu certifikačným orgánom, zabezpečujeme aj návrh nápravných opatrení s cieľom eliminovať zistené nezhody.

Pre  podnik/pestovateľa/skupinu pestovateľov poskytujeme:

  • najnovšie informácie k norme GLOBALG.A.P, v.5., základné pravidlá, kontrolné hárky, interpretačné smernice,
  • spracovanie a udržiavanie požadovanej dokumentácie v zmysle požiadaviek kritérií plnenia CPCC,
  •  integrovanie dokumentácie a postupov do výrobného procesu a následné posúdenie správnosti procesov,
  • školenie zamestnancov v oblasti hygieny výroby a hygienických postupov v podniku,
  • zabezpečenie BOZP technikov a školiteľov,
  • interné audity a podpora pri realizácii nápravných opatrení,
  • koordinačné práce pri zabezpečení externého auditu prostredníctvom certifikačného orgánu (registrácia, zmluvy, externý audítor, komunikácia),
  • asistencia pri výkone externého auditu certifikačným orgánom,
  • odborné konzultácie počas doby platnosti certifikátu.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na našom kontaktom mieste: 

ZAS s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, (/fax: +421-(0)37-7784204-05, GSM: +421-(0)905-561623, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., http://www.zas.sk

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK